(mis)takes you
there.

Misstag blir till erfarenheter som tar dig framåt i karriären. Ändå är rekryteringsprocesserna idag mer fokuserade på bedrifter än hur vi når dem. I jakten på Björn Borgs nya PR Manager utmanar DIK dem att skriva om spelreglerna.

Orädd
PR Manager.

Tipsa vidare!

“If you’re afraid of losing, then you daren’t win.”

Björn Borg

Precis som vår grundare har Björn Borg alltid strävat efter att vara game changers, både på och utanför planen. Det ligger i vår natur att utmana normer, att alltid vara bättre och mer överraskande än våra konkurrenter. Det genomsyrar hela vår verksamhet: från vår kultur, till produktionen av underkläder och sportkläder, till vår kommunikation. Därför söker vi nu en PR Manager med samma orädda mentalitet, en lagspelare redo att fortsätta driva vår verksamhet framåt.

Tjänsten som PR Manager på sportvarumärket Björn Borg är på heltid och rapporterar direkt till vår Brand Communications Manager, som är placerad på vårt globala huvudkontor i Stockholm tillsammans med resten av marknadsteamet.

I rollen som PR Manager kommer du att leda arbetet med att utveckla och implementera strategisk och taktisk PR samt agera rådgivare beträffande den interna kommunikationen. Du kommer säkerställa att Björn Borgs distributörer och licenstagare får den service och riktlinjer de behöver för att bli framgångsrika inom området.

Dina arbetsuppgifter kommer bestå i att:
— Utveckla PR-strategier (central och gentemot marknader)
— Ansvara för genomförandet av centralt PR-arbete
— Pressbearbetning internationellt
— Mediaövervakning centralt
— Riktlinjer gentemot marknader för ovan
— PR-produktioner/samarbeten
— Hantering av intervjuförfrågningar och uppföljning av resultatet

Vi tror att du:
— Har minst 5 års arbetserfarenhet inom PR
— Pratar och skriver flytande på svenska och engelska
— Har erfarenhet av applicering av varumärkesplattformar
— Har erfarenhet av att driva komplexa/större projekt
— Har erfarenhet av arbete i internationell miljö, exempelvis inom fashion/retail

Misstag tar oss framåt.

Dagens rekryteringsprocesser är allt för fokuserade på bedrifter, istället för på hur vi faktiskt når dem. För att bryta normen utmanar DIK nu Björn Borg att rekrytera sin nya PR Manager genom att utgå från de sökandes misstag.

DIK är fackförbundet för dig som jobbar inom kultur eller kommunikation och verkar för att ge sina medlemmar trygghet och energi att verkligen våga i arbetslivet. Läs mer på dik.se

Frågor &
svar.

Varför gör DIK det här?
DIK:s medlemmar är bland annat verksamma i kommunikationsbranschen vars arbetsgivare efterfrågar kreativa och flexibla medarbetare. Att arbetsgivare är öppna och tillåtande för misstag visar på en stark och progressiv företagskultur, en viktig ingrediens för att få såväl individen som organisationen att växa. Trots detta är det allt för få företag som låter rekryteringsprocesserna reflektera detta och fokuserar istället på polerade framgångar och bedrifter — inte hur vi hanterade misstag och händelser som ledde fram till dem. DIK vill bryta normen och öka transparensen, både hos arbetsgivare och för arbetstagare.

Varför rekryterar Björn Borg genom misstag?
Björn Borg har alltid varit en utmanare. Därför var det ingen tvekan om att tacka ja, när DIK utmanade dem att vara med och förändra kommunikationsbranschens fyrkantiga rekryteringsprocesser.

Istället för att selektera genom ett traditionellt CV utgår de i jakten på sin nya PR Manager från de misstag som ledde till bedrifterna i ens karriär. Björn Borg är övertygade om att en person som kan vända misstag till positiva erfarenheter är en stark lagspelare som gillar att utvecklas både professionellt och personligt. Det är en ärlig och lösningsorienterad person som uppskattar samma egenskaper hos sina kollegor.

Vad är DIK?
DIK är ett partipolitiskt obundet fackförbund som ingår i Saco. DIK finns till för dig som är verksam inom kultur eller kommunikation. I en värld som ständigt förändras hjälper DIK dig att våga våga, genom att ge dig tryggheten och energin du behöver för att kunna fokusera på ditt jobb och din utveckling. Mer information hittar du på dik.se.

Hur går processen till?
I den första fasen utgår vi från de sökandes misstag och hur de omvandlade dem till erfarenheter som blev lärdomar som tar dem framåt i karriären. Det är en ny approach i rekryteringsprocesser där de sökande får en chans att visa upp en mer personlig och reflekterande sida av sig själva. Förhoppningen är att komma närmare de sökande, till skillnad från polerade personliga brev. I den andra fasen kallar Björn Borg till intervju, där de utvalda får komplettera med LinkedIn-profil eller motsvarande för att berätta mer om sin arbetslivserfarenhet. Därefter väljs en person ut som får tillsätta rollen som PR Manager på Björn Borg.

Har du frågor om hur du vänder misstag till positiva erfarenheter?
Kontakta DIK:s karriärcoach för att få tips och råd på karriar@dik.se.

Ansökningstiden till tjänsten som Björn Borgs nya PR Manager är avslutad. Men om du är nyfiken på hur en normbrytande rekryteringsprocess kan se ut är det bara att klicka vidare bland frågorna.

Det tar ca 20 min

Fråga 1. Varför söker du jobbet som PR Manager på Björn Borg?

Eller tryck retur

Fråga 2. Kan du beskriva ett misstag du gjort under din karriär och vad det ledde till?

Eller tryck retur

Fråga 3. Vad tycker du är viktigt när det kommer till att vända ett misstag till en erfarenhet?

Eller tryck retur

Fråga 4. Vad tycker du är utmaningen med att vända ett misstag till en erfarenhet?

Eller tryck retur

Fråga 5. Kan du ge ytterligare ett exempel på hur du lyckats vända ett misstag till en erfarenhet som tagit dig framåt i karriären?

Eller tryck retur

Fråga 6. På vilket sätt har du haft nytta av misstag i din karriär?

Eller tryck retur

Fråga 7. Vad önskar du att du gjort annorlunda när du ser tillbaka på dina misstag?

Eller tryck retur

Fråga 8. Hur upplever du att misstag förvaltas i kommunikationsbranschen idag?

Eller tryck retur

Fråga 9. Finns det något du önskar du visste tidigare i din karriär, som hade fått dig att våga mer i arbetslivet?

Eller tryck retur

Fråga 10. Varför tycker du att det är viktigt med ett självreflekterande perspektiv i arbetslivet?

Eller tryck retur

Fråga 11. Nämn en eller flera arbetsplatser och/eller arbetsroller du haft som du tycker är relevanta för tjänsten.

Eller tryck retur

Snyggt! Då är det bara den sista biten kvar.

Tack för att du berättat om hur du har förvandlat dina misstag till erfarenheter. Hoppas du upplevde att det som en gång kändes som en motgång faktiskt går att vända till något positivt. Björn Borg kommer nu gå igenom alla sökandes bidrag och vi hör av oss så snart som möjligt med besked om just du har gått vidare i rekryteringen eller inte.

0 av 0 frågor besvarade